Perutusan Guru Besar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bersyukur kehadrat Ilahi di atas keprihatinan dan komitmen yang ditunjukkan oleh pihak ICT dan Pasukan Portal yang telah bertungkus lumus dalam membangun dan mengemaskini Portal Rasmi Sekolah Kebangsaan Kampong Salang, di mana ia merupakan salah satu saluran perhubungan di antara pihak sekolah dengan warga pendidik dan orang awam.

Dalam menempuh era globalisasi dan digital, kita perlulah memperkasakan diri dengan pelbagai maklumat yang berguna demi menempuh cabaran yang mendatang. Oleh yang demikian, penggunaan ICT merupakan satu kemestian dalam melengkapkan diri dan memperkemaskan serta melonjakkan sistem penyampaian kerajaan supaya lebih cekap dan berkesan. Selain itu, ia juga dapat memupuk budaya ICT dalam sektor pendidikan di negeri ini.

Portal rasmi ini merupakan saluran komunikasi yang penting dalam menyediakan perkhidmatan dan penyebaran maklumat kepada pengguna kerana ianya dapat dicapai di mana jua tanpa mengira had masa. Selain itu, saya berharap laman web ini dapat menyediakan semua maklumat yang tepat dan terkini bagi memenuhi kehendak warga pendidik, ibu bapa, pelajar dan juga orang awam.

Dengan ini, saya berharap melalui penggunaan perkhidmatan ini, Sekolah Kebangsaan Kampong Salang dapat bersama menyumbang ke arah mewujudkan penyaluran maklumat yang diperlukan oleh warga pendidik dan orang awam selaras dengan kemajuan Negara kita yang semakin pesat membangun. Saya juga mengalu-alukan sebarang komen dan pandangan yang membina daripada pihak anda semua dalam memantapkan lagi pengurusan maklumat dan perkhidmatan yang disediakan dalam portal rasmi ini.

CIKGU MUHAMAD HAFIZ BIN ZAINUDDIN, A.M.P, P.M.P, P.J.K
Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Kampong Salang
Kangar Perlis